OM OSS

Tallkvisten Fastigheter är ett tre generationers familjeföretag som bedriver uthyrning av bostäder och kommersiella lokaler i Boden Kommun.

Vårt fastighetsbestånd utgörs av ett tjugotal fastigheter bestående av cirka 140 lägenheter och ett tjugotal affärslokaler med en totalyta på cirka 12 000 kvadratmeter.

Företagets värdegrunder bygger på ett socialt engagemang för att främja en positiv samhällsutveckling. Vår affärsidé är att förvalta, förädla och hyra ut bostäder samt affärslokaler till privatpersoner och företag. Delar av vår verksamhet är inriktad mot att tillhandahålla behovsanpassade bostäder i samarbete med kommun och andra aktörer.

Det är för oss viktigt att vara en aktiv hyresvärd och lägger därför stor vikt att möta hyresgästens behov. Detta tror vi oss göra genom ett gott bemötande och en hög servicenivå.

Felix Eriksson

Felix Eriksson

Delägare/driftansvarig
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Delägare/ekonomi

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Delägare
Mats Holmström

Mats Holmström

Snickare
Dick Enbom

Dick Enbom

Vaktmästare