0921-757 70 info@tallkvisten.se

Om oss

Tallkvisten Fastigheter är ett familjeföretag som bedriver uthyrning av bostäder, kommersiella affärslokaler och företagsbostäder i Boden och Luleå. Vi bedriver även hotellverksamhet, Hotell Drottninggatan 11, i en egenägd fastighet mitt i centrala Boden.

Vårt fastighetsbestånd utgörs av ett tjugotal fastigheter bestående av cirka 140 lägenheter och ett trettiotal affärslokaler med en totalyta om cirka 13 000 kvadratmeter. Några av våra fastigheter ligger belägna mitt i centrala Boden men vi har även hus utanför stan i bland annat Sävast, Vittjärv, Trångfors, Björns och Svartbyn.

Företagets värdegrunder bygger på ett socialt engagemang för att främja en positiv samhällsutveckling. Vår affärsidé är att förvalta, förädla och hyra ut bostäder samt affärslokaler till privatpersoner och företag. Delar av vår verksamhet är inriktad mot att tillhandahålla behovsanpassade bostäder i samarbete med kommun och andra aktörer.

Det är för oss viktigt att vara en aktiv hyresvärd och lägger därför stor vikt att möta hyresgästens behov. Detta tror vi oss göra genom ett gott bemötande och en hög servicenivå.

Felix Eriksson

Felix Eriksson

VD, delägare

Mats Holmström

Mats Holmström

Snickare

070-561 07 47

Alexander Johansson

Alexander Johansson

Fastighetsskötare

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Delägare/ekonomi

Martin Alnelind

Martin Alnelind

Snickare

070-561 15 47